Som leietaker av utstyr fra Treff Laser så er du ansvarlig for at utstyre er i den stand som det ble mottatt. Utstyr som er skadet grunnet hærverk, har blitt dyppet under vann, skadet ved at en har brukt det til noe annet enn det utstyre var ment som må erstattes av leietaker.  

Treff Laser er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå ved bruker av skog banen til Treff Paintball.

Med å spille på Treff Paintball så må du godta disse vilkår.

  1. Det skal alltid brukes paintball maske under spilling.
  2. Løps beskyttelse skal alltid brukes etter en er ferdig med spilling og sikkerhets bryter på siden av markøren skal trykkes inn på ”safe”.
  3. Paintball markører er ikke et leketøy og skulle det forekomme skade på utstyr som skyldes uvettig bruk, må det erstattes.
  4. Det må alltid være minst 5 meter avstand til personen du markere med markøren.
  5. Blir en truffet av paintball så skal en markere det med å holde markøren over hode.
  6. Den som leier utstyre må være minimum 18år.
  7. Treff Paintball Haugaland DA er ikke ansvarlig for personlig skader som skyldes uvettig eller feil bruk av utstyr, eller skader som skjer på banen som disponeres av Treff Paintball.