1. Det vil blir delt ut personlig maske og markør(våpen)
  2. Hver maske og markør(våpen) får eget tall nr for å kunne skille mellom personlig utstyr.
  3. Utstyre og sitteplass vil bli vasket etter bruk.